Mikä ihmeen Joutsenmerkitty talo?

Miltä kuulostaisi, jos voisit asua talossa, jossa kaikkien käytettyjen rakennusmateriaalien sisällöt olisi käyty tarkasti läpi? Tuotteiden sisällöt olisi tarkistettu ja hyväksytty ennen niiden käyttöä. Voisit luottaa siihen, että rakennusmateriaalit ovat läpäisseet tavanomaista tiukemman seulan, jolla on varmistettu, etteivät ne sisällä esimerkiksi lisääntymisterveyttä tai hormonitoimintaa häiritseviä aineisosia. Materiaalina talossa ei myöskään olisi uhanalaisista puulajeja. Kaikki rakennuksessa käytettävä puutavara olisi peräisin vain sellaisilta toimittajilta, jotka ovat pystyneet osoittamaan toimitustensa jäljitettävyyden ja puu on peräisin sertifioidusta metsästä. Näin kuvailee Joutsenmerkittyä taloa Heidi Vaarala Ympäristömerkintä Suomi Oy:stä.

Mitä Joutsenmerkitty talo tarkoittaa?

Joutsenmerkin voi löytää monenlaisten tuotteiden kyljestä; sisustustekstiileistä, pesuaineista, maaleista vain muutamia mainittaen. Nyt myös taloja on ollut mahdollisuus Joutsemerkitä. Esimerkiksi Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa Joutsenmerkittyjä kerrostaloja, päiväkoteja, kouluja ja pientaloja on jo paljon. Joutsenmerkityn talon rakentaminen poikkeaa tavallisesta rakennusprojektista käytettävien materiaalien ja tiukan seurannan osalta. Kaikki talossa käytetyt  rakennusmateriaalit ja -kemikaalit on tarkastettu. Myös talon koko elinkaari on otettu huomioon niin materiaalien kuin energiakulutuksenkin osalta. Joutsenmerkityssä talossa on arvioitu muun muassa materiaalien alkuperä, tuotannon ja käytön energiankulutus sekä kemikaalien käyttö ja jätteiden synty koko tuotanto- ja kulutusketjun aikana. Joutsenmerkitty rakennus täyttääkin siis tiukat ympäristö- ja terveysvaatimukset. Vaatimukset on laadittu elinkaarinäkökulmasta ja niiden tarkoituksena on varmistaa ympäristöystävällisyys talon valmistuksen, käytön ja kierrätyksen ajalta.

Soveltuuko puu Joutsenmerkittyyn taloon?

Joutsen merkityssä talossa ei ole lupa käyttää uhanalaisia puulajeja. Käytetyn puutavaran täytyy olla peräisin sertifioidusta metsästä, jossa huolehditaan metsän hyvinvoinnista kokonaisuutena. Sertifioidun puutavaran merkki on PEFC tai FSC. Tällöin voi olla varma siitä, että puun hankinta on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää. Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan, että metsälle luonteenomaiset elinympäristöt ja luontotyypit säilyvät. Sosiaalinen kestävyys takaa sen, että metsien kulttuuriarvot säilyvät, metsissä liikkuminen ja leiriytyminen sekä marjojen ja sienten keräily on turvattu.Varmistu siis aina myös suomalaisia puulajeja; koivua, mäntyä ja kuusta ostaessasi, että tuotteista löytyy jompi kumpi sertifikaateista.

Kestävästi korjattu puu on hyvä valinta Joutsenmerkittyyn taloon. Puupaneeleille itsessään ei ole saatavissa Joutsenmerkkiä vaan jokaisen tuotteen kohdalta varmistetaan erikseen tuotteen soveltuvuus Joutsenmerkittyyn taloon. Tällöin tarkastetaan puun alkuperä ja puupaneeleissa käytetyt pintakäsittelyaineet. Siparilan TOPCOAT-ulkoverhouspaneelit on hyväksytty Ympäristömerkinnän rakennustietokantaan, josta ne ovat käytettävissä kaikkialla Pohjoismaissa. Tuotteet valmistetaan PEFC-sertifioidusta suomalaisesta kuusesta, tuotteen valmistuksen aikana kaikki materiaali kierrätetään ja tuotteen pintakäsittelyssä on käytetty ainoastaan vesiohenteisia, joutsenmerkittyjä maaleja. TOPCOAT-ulkoverhouspaneelit ovat myös kestäviä käytössä eivätkä vaadi huoltomaalausta ensimmäiseen 15 vuoteen, mikä vähentää maalin kulutusta talon elinkaaritarkastelussa. Paneelien muotoilussa on huomioitu pitkäaikaiskestävyys mahdollistamalla paneelien kiinnitys piilosta naulaamalla. Näin ollen vesi ei pääse vahingoittamaan puuta naulankannoista. Myös paneelien päätyponttaus mahdollistaa materiaalisäästön asennuksen aikana ja talo pystytään paneloimaan pienemmällä materiaalikulutuksella.

Lue lisää Joutsentalon rakentamisesta

Tikkurilan Joutsenmerkityt maalit löydät täältä

Tutustu tarkemmin Joutsenmerkkiin

Lue lisää: joutsentalo.fi

Sulje haku
Ota yhteyttä