Puusisustaminen tukee tutkitusti ihmisten keskittymiskykyä, palautumista, tarkkaavaisuutta ja positiivista vireystilaa. Toimistoissa, kouluissa, julkisissa rakennuksissa ja toimitiloissa kannattaa harkita vakavasti puusisustamisen lisäämistä, koska sillä on myönteinen vaikutus esimerkiksi koko yrityksen henkilöstön suoriutumiseen.

Tulokset käyvät ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Tampereen yliopiston (TAU) tekemästä Wood for Good –tutkimuksesta, jossa käytettiin mm. Siparilan PALA-paneelia. Tutkimuksessa tarkkailtiin henkilöitä heidän ollessa kahdessa eri tilassa. Toisessa tilassa 50 % pinnoista oli puumateriaalia ja toisessa 0 %. Tulokset olivat yksiselitteiset. Puuhuone vaikutti positiivisesti henkilöiden tunnetiloihin ja tarkkaavaisuuteen. Lisäksi henkilöiden ärtyneisyys ja kielteiset tunteet vähenivät sekä kehon vireystila kohosi. Näin he pystyivät suoriutumaan ryhmätyöskentelystä ja annetuista tehtävistä paremmin.

Tutkimuksessa puuhuoneessa oli useita puisia kalusteita, minkä lisäksi huoneen takaseinä oli verhoiltu PALA-paneelillamme kalanruotokuvioon. Näin seinä toimii katseenvangitsajana ja luo tilaan vau-efektia. Puinen paneeliseinä luo huoneeseen myös arvokkuuden tunnetta tavallisen maalatun seinän sijaan. PALA-paneelit ovat helposti kiinnitettäviä, koska ne voidaan kiinnittää Siparila Fix -liimalla, eli et tarvitse kiinnittämiseen nauloja tai hakasia.

Puusisustamisen vaikutus tuntuu kehossa rentoutuneena otsana ja rentoutuneina hartioina.

Puun myönteisten vaikutusten ajatellaan johtuvan siitä, että puu on luonnonmateriaali, jolloin sen kosteudensitomiskyky, miellyttävä tuoksu sekä heikko sähkön ja lämmön johtamiskyky tekevät siitä ihmisen aisteja rauhoittavan materiaalin.

Puu tukee tutkitusti ihmisen hyvinvointia

Puusisustus tukee tutkitusti ihmisen hyvinvointia. Puusta tehdyt pinnat ja materiaalit saavat kehosi ja mielesi rauhoittumaan, ne lisäävät mielihyvän tunnetta ja vähentävät uupumuksen ja stressin oireita. Tunteet eivät ole vain henkisiä, vaan puupintojen katsominen ja koskettaminen madaltaa verenpainetta ja pulssia. Vaikutukset ovat siis tutkitusti myös fysiologisia.

Puusisustus…

  • vähentää stressiä
  • madaltaa verenpainetta ja pulssia
  • heijastaa luonnollisesti valoa tehden tilasta avaramman
  • vähentää tilan kaikua
  • varastoi ja luovuttaa kosteutta, millä on positiivinen vaikutus sisäilmaan erityisesti talven kuivien pakkaskausien aikaan. Huomaathan, että kosteuden varastoituminen puuhun ei tarkoita mitään negatiivista eikä siitä ole haittaa rakennukselle, vaan se on luonnollinen ja välttämätön ilmiö.

Pelkällä puusisustamisen lisäämisellä yritys voi siis vaikuttaa koko henkilöstönsä suoriutumiseen, työssä viihtyvyyteen sekä päivittäiseen jaksamiseen. Satsaukset esimerkiksi puiseen tehosteseinään ovat rahallisesti pienet, mutta puinen tehosteseinä vaikuttaa toimistolla oleviin ihmisiin päivittäin myönteisesti.

Julkisissa rakennuksissa puiset pinnat tekevät rakennuksesta kodikkaamman ja viihtyisämmän. Tällöin rakennuksen ”laitosmaisuus” katoaa, vaikka kyseessä olisi sairaala, hoivakoti tai koulu.

Myös Ympäristöministeriön yksi tavoitteista on lisätä julkista puurakentamista ja -sisustamista

Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelman tavoite on lisätä julkista puurakentamista ja puumateriaalien käyttöä kaupunkirakentamisessa.

Puurakentamista halutaan edistää, koska

  • puu on antibakteerinen, joten se ehkäisee mikrobien kasvua
  • puu hengittää, mikä parantaa sisäilman laatua
  • puu on ympäristöystävällinen materiaali ja siten yksi kuntien merkittävimmistä keinoista edetä kohti päästötavoitteita
  • ihmiset reagoivat puisiin pintoihin sisätiloissa myönteisesti
  • on esimerkiksi tutkittu puisten luokkahuoneiden melu- ja stressitasojen olevan selvästi matalampia ”normaaliin” luokkahuoneeseen verrattuna

Ympäristöministeriön mukaan Suomessa on erinomaiset mahdollisuudet lisätä puun käyttöä julkisessa rakentamisessa, koska Suomessa on siihen erinomaisia tuotteita, osaamista ja raaka-aineita.

Katso Ympäristöministeriön video puurakennusten terveellisyydestä ja viihtyisyydestä.