SiparilaHack – innovaatiokilpailu

Kestäviä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja teolliseen puun pintakäsittelyyn

Suomalaiset luottavat puuhun rakennusmateriaalina. Puu on ympäristöystävällinen, kierrätettävä ja uusiutuva materiaali. Se on myös tehokas hiilinielu. Haasteena puun ekologisuudelle on sen pintakäsittely, jossa joudutaan vielä laajalti käyttämään kemikaaleja. Rakennusalan vastuullisena suunnannäyttäjänä Siparila etsii aktiivisesti uusia korvaavia raaka-aineita ja toimintatapoja puun pintakäsittelylle.

Kestävän rakentamisen tavoitteisiin kuuluu, että vähennämme ympäristölle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia, uusiutumattoman energian käyttöä sekä huolehdimme rakennuksien käyttäjien terveydestä ja hyvinvoinnista, alleviivaa Siparilan toimitusjohtaja Juha Sojakka. Rakentamisen materiaaleissa ensiarvoisen tärkeää on kestävyys ja turvallisuus. Siparilan sisä- ja ulkoverhouspaneeleiden CE-merkintä takaa, ettei tuotteissa ole käytetty luonnolle tai ihmisille vaarallisia kemikaaleja. Silti kehitettävää pintakäsittelyn saralla löytyy.

Tiedämme, että Suomessa on tehty viime vuosina runsaasti tutkimustyötä luonnonvärien testaamisessa ja kehittämisessä tekstiilipuolella, meitä kiinnostaisi niiden tuominen myös puun teolliseen pintakäsittelyyn, toteaa Sojakka.

Tavoitteena muovin ja muiden kemikaalien korvaaminen

Siparila järjestää yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun biotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavon kanssa innovaatiokilpailun, jossa haetaan ekologisesti kestäviä ratkaisuja puun teolliseen pintakäsittelyyn. SiparilaHack on avoin kaikille kiinnostuneille: yrityksille, tutkimuslaitoksille, koulutusorganisaatioille ja opiskelijoille sekä muille toimijoille.

Siparilalle tärkeää on tuotteiden pitkäikäisyys, kierrätettävyys ja ekologisuus, sekä se, etteivät ne sisällä muovia tai muita luonnossa hajoamattomia ainesosia. Monien nykyisten raaka-aineiden, esimerkiksi öljyn, korvaaminen biopohjaisilla raaka-aineilla ja valmistusprosessin energiatehokkuus ovat esimerkkejä kriteereistä, joihin toivomme osallistujien tarttuvan, kertoo Siparilan toimitusjohtaja Juha Sojakka.

Esimerkkinä teollisuuden käyttämistä kemikaaleista, joille haetaan korvaavia raaka-aineita on titaanidioksidi. Sitä käytetään laajalti teollisuudessa valkoisten sävyjen valmistamisessa. Maailmanlaajuisesti titaanioksidia käytettiin vuonna 2015 maaleihin ja muihin pinnoitteisiin 56 %, muoveihin 25 %, paperiin ja selluun 10 %, kosmetiikkaan 6 % ja muuhun käyttöön 3 %. On todennäköistä, että EU tulee kieltämään titaanioksidin käytön seuraavan vuosikymmenen aikana.

Ohjeet innovaatikilpailuun osallistumiseen

Osallistujat

Hackathon on avoin kaikille kiinnostuneille: yrityksille, tutkimuslaitoksille, koulutusorganisaatioille ja opiskelijoille sekä muille toimijoille. Tiimisi voi koostua oman organisaatiosi edustajista tai voit muodostaa organisaatiorajat ylittävän joukkueen juuri tätä haastetta varten!

Tarkemmat hakuohjeet ja osallistumissäännötwww.biopaavo.fi/

Järjestäjät

BioPaavo by JAMK on biotalouden yrityskiihdyttämö, jonka tavoitteena on vauhdittaa biotalousalan yritysten liiketoiminnan kehitystä ja kasvua, sekä tuottaa ja kaupallistaa myös kansainvälisesti merkittäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Biotalous on nopeasti kasvava ala, joka avaa uusia mahdollisuuksia yrityksille. Kehittyäkseen alan yritykset tarvitsevat koulutusta, tukea, vetoapua sekä markkinayhteyksiä jo globaaleilla markkinoilla toimivilta yrityksiltä.

BioPaavon keskeisinä tehtävinä ovat biotalousliiketoiminnan kehittäminen ja uusiin innovaatioihin perustuvan kestävän liiketoiminnan synnyttäminen, uusien teknologioiden, robotiikan ja digitalisaation hyödyntäminen, kykyjen ja osaamisen kehittäminen sekä yritysverkostojen ja ekosysteemityön rakentaminen. Kyseessä on Keski-Suomen liiton EAKR- rahoitteinen hanke, joka päättyy vuoden 2022 lopussa ja jatkaa sen jälkeen työtään laajalla rahoituspohjalla.

Siparila Oy on vuonna 2003 perustettu puualan kasvuyritys, joka on erikoistunut ulkoverhoukseen, sisustuspaneeleihin ja -listoihin. Siparilan tähänastisen historian suurin yksittäinen hanke liittyi Helsingin olympiastadionin remonttiin. Uudistetun kansallismonumentin julkisivun materiaali ja asennus ovat jyväskyläläisyhtiön käsialaa. Siparilan liikevaihto on 50 miljoonaa euroa, josta 40 prosenttia viedään ulkomaille. Yhtiö työllistää 150 puualan ammattilaista ja sen tehtaat sijaitsevat Vaajakoskella, Parkanossa, Kajaanissa, Myllykoskella ja Teuvalla.

Yhteistyössä

Kasvu Open Oy on Keski-Suomen kauppakamarin voittoa jakamaton yleishyödyllinen tytäryhtiö, jonka ydinajatus on verkottaa kasvuyrityksiä ja huippuasiantuntijoita. Kasvu Open on valtakunnallinen kasvuyritysten sparrausohjelma. Kasvu Openin sparrausprosessi on sovellettu Jyväskylän yliopiston kasvuyritystoiminnan professori Marko Sepän ja hänen tiiminsä kehittämästä Kasvun Kiitorata -metodista.

Sulje haku
Ota yhteyttä