Siparilan ulkoverhoukset Haltian luontokeskuksessa Nuuksiossa

Haltia luontokeskuksessa Nuuksiossa ulkoverhouksena on Siparila TOPCOAT®-ulkoverhouspaneeli. Puunjalostusyritys Siparila valmistaa ja asentaa TOPCOAT®-ulkoverhouksen Espoon Nuuksioon rakennettavaan Metsähallituksen luontokeskus Haltiaan. Siparila toimii läheisessä yhteistyössä CLT-levyihin (cross laminated timber) perustuvat kantavat puuelementtirakenteet toimittavan Stora Enson kanssa. Haltia on Suomen ensimmäinen CLT-elementtitekniikalla toteutettava julkinen rakennus.

Keväällä 2013 yleisölle avattava luontokeskus Haltia on arkkitehtuurisesti kunnianhimoinen hanke. Kohteen suunnittelussa ja toteutuksessa on haluttu panostaa laatuun ympäröivän ympäristön ehdoilla.

”Tavoitteenamme on toteuttaa korkeatasoinen, luontoon mukautuva ja samalla modernia muotoilua edustava luontokeskus vierailijoille. Siksi valitsimme kohteeseen Siparilan ulkoverhouksen. Myös puurakentamisen ympäristöystävällisyys oli keskeinen tekijä ulkoverhoustoimittajaa valittaessa”, kertoo CLT-elementtien valmistuksesta ja asennuksesta vastaavan Stora Enson tytäryhtiö Eridomicin toimitusjohtaja Marko Kellberg.

”Puutuoteteollisuuden yritysten tiivis yhteistyö on edellytys puurakentamisen menestymiselle ja kehittymiselle Suomessa. Nuuksion luontokeskus ja yhteistyömme Stora Enson kanssa on malliesimerkki eri ydinosaamisten yhdistämisestä”, jatkaa Siparilan myyntijohtaja Olli Prättälä.

Haltian ulkoverhouspaneelina Nuuksiossa Siparila TOPCOAT®

TOPCOAT®-ulkoverhous on Siparilan kehittämä tuote, jonka muotoilussa ja pintakäsittelyssä on huomioitu sekä ulkomuoto että kestävyys. Tuotteen muotoilun ansiosta paneelien piilokiinnitys on mahdollista. Lopputuloksena on kaunis naulaton ulkoasu. Tämä parantaa myös julkisivun kestävyyttä, koska paneelien kiinnityskohdat eivät päästä vettä tai muita epäpuhtauksia puuhun.

Siparila maalaa ja käsittelee TOPCOAT®-ulkoverhouspaneelit täysin valmiiksi tehdasolosuhteissa. Ihanteelliset maalausolosuhteet varmistavat parhaan mahdollisen maalausjäljen. Siparila vastaa ulkoverhouspaneelien asentamisesta paikan päällä. TOPCOAT®-ulkoverhouspaneelit ovat täysin valmiita eivätkä vaadi asennuksen jälkeistä maalausta työmaalla.

Nuuksion luontokeskuksen tavoitteena on esitellä Suomen luontoa vuosittain jopa 150 000-200 000 kävijälle. Yli 3 500 m² suuruiseen keskukseen tulee ravintola, ympäristökasvatustoimintaa, kokouspalve­luja ja retkeilyneuvontaa. Keskus rakennetaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, esimerkiksi lämmittämiseen käytetään maalämpöä ja aurinkoenergiaa.

Lisätietoja antavat:

Siparila
Toimitusjohtaja
Juha Sojakka
Puh. 044-333 4610,
juha.sojakka@siparila.fi

Siparila
Myyntijohtaja
Olli Prättälä
Puh. 010 4242 017
olli.prattala@siparila.fi

Eridomic
Toimitusjohtaja
Marko Kellberg
Puh. 050-5345987
marko.kellberg@storaenso.com

Sulje haku
Ota yhteyttä