TIETOSUOJASELOSTE 13.04.2023
Henkilötietolaki 532/1999
10§ ja 24§

1. Rekisterinpitäjä
Siparila Oy, Y-tunnus 1982051-9
Varaslahdentie 1
40800 Vaajakoski
Puh: 010 4242 000

Meri Rajala
meri.rajala@siparila.fi

2. Rekisterin nimi
Siparila Oy takuun piiriin rekisteröityneet henkilöt

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin kerättävien henkilötietojen tarkoituksena on identifioida henkilöt, joiden hankkimille ulkoverhoustuotteille Siparila Oy myöntää takuun. Tietoja voidaan käyttää myös muuhun yhteydenpitoon, kuten asiakastyytyväisyyskyselyihin, reklamaatioiden hoitoon sekä muuhun yhteydenpitoon. Tietoja voidaan hyödyntää suoramarkkinointiin vain, jos asiakas antaa siihen suostumuksensa rekisteröityessään.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään Siparilan takuun piiriin rekisteröityneiden henkilöiden perustiedot, kuten nimet, puhelinnumerot, osoitteet ja sähköpostiosoitteet. Rekisteriin kerätään myös muita takuun voimassaoloon edellyttäviä tietoja.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilö- ja muut takuun edellyttämät tiedot kerätään pääsääntöisesti Siparilan internet-sivuilta (www.siparila.com) löytyvällä rekisteröintilomakkeella. Henkilöt voivat toimittaa tietoja myös puhelimitse tai sähköpostilla Siparila Oy:lle.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei reklamaatioiden hoito sitä vaadi.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedoista ei kerätä manuaalista aineistoa. Jos aineistoa poikkeuksellisesti kerätään, niin aineisto säilytetään Siparila Oy Vaajakosken toimipisteellä suojatussa tilassa. IT-järjestelmään tallennettuihin tietoihin on pääsy vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja selosteessa mainittuihin tarkoituksiin. Tietojen saatavuus on rajattu salasanoin ja käyttäjätunnuksin.

8. Tietojen tarkastusoikeus
Jokaisella Siparilan takuun piiriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskeviaan tietoja. Tietoja halutessaan henkilön tulee lähettää pyyntö tietojen tarkastuksesta sähköpostitse osoitteeseen meri.rajala@siparila.fi.

9. Tietojen korjaaminen
Henkilöllä on oikeus vaatia Siparila Oy:tä korjaamaan, poistamaan ja täydentämään rekisterissä olevia virheellisiä, tarpeettomia, vanhentuneita tai puutteellisia, häntä itseään koskevia tietoja. Korjauspyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen meri.rajala@siparila.fi.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät ongelmat
Henkilöllä on oikeus kieltää Siparila Oy:ta käyttämästä tietoja suoramarkkinointiin sekä muihin markkinoinnillisiin toimenpiteisiin. Markkinointikielto tulee merkitä rekisteröintilomakkeeseen tai lähettää kirjallinen markkinointikielto osoitteeseen meri.rajala@siparila.fi.