Julkisivu on kotisi käyntikortti. Näyttävä julkisivu viestii arvokkaasta ja hyvin pidetystä talosta. Julkisivun uusimisella voidaankin helposti saada vanhakin talo näyttämään vuosikymmeniä nuoremmalta. Julkisivun suunnitteluun kannattaa perehtyä, koska pienillä valinnoilla voi helpottaa omaa arkeaan ja lisätä julkisivun kestävyyttä.

1.Reilusti irti maasta

Kun suunnittelet talon julkisivua, varmistu, että julkisivun etäisyys maasta on vähintään 30 cm, mieluiten 40-60 cm. Sokkeli on muurattava tarpeeksi korkeaksi, jotta se pitää rakennuksen irti maasta ja kosteudesta. Sokkelin ympärillä on myös huolehdittava vuotovesien poisjohtamisesta, ettei vesi pääse valumaan talon rakenteisiin.

2. Hyvä tuuletus

Tuuletuksen toteuttamisessa kannattaa olla tarkkana. Tuuletusrako jätetään talon rungon ja ulkoverhouspaneelin väliin, jotta kosteus pääsee poistumaan. Tuuletusrako ei saa olla liian suppea, koska tällöin se aiheuttaa liian suuren virtauksen paneelin ja tuulensuojalevyn väliin. Tämä voi pahimmillaan aiheuttaa vedontunnetta jopa sisätiloissa asti. Kun julkisivuun on suunniteltu vaakaverhous, suositeltavaa olisi käyttää 32 mm pystykoolausta. Sen sijaan pystyverhouksessa käytetään ristiinkoolausta. Mikäli haluat vaihdella julkisivussa pysty- ja vaakaverhousta, kannattaa asentaa ristikoolaus koko taloon.

3. Naulankannat piiloon

Suomessa lämpötilat ja kosteus vaihtelevat suurestikin eri vuodenaikoina. Tämä aiheuttaa kosteuden tiivistymistä naulankantojen ympärille, mikä antaa hyvän kasvupinnan bakteereille ja homeille. Julksivun säänkestävyyttä voikin parantaa tehokkaasti valitsemalla piilosta naulattavan ulkoverhouspaneelin. Piilokiinnitettävissä ulkoverhouspaneeleissa kiinnitysjäljet jäävät seuraavan paneelin alle piiloon ja lopputuloksena on naulaton julkisivu.

4. Tiiviit jatkokset

Vuosien varrella julkisivu saa aimo annoksen vettä ja tuulta. Tämän vuoksi on tärkeää, että ulkoverhouspaneeleiden jatkokset ovat maalatut ja tiiviit. Tiiviit jatkokset saat valitsemalla päätypontatun ulkoverhouksen. Toinen vaihtoehto on käyttää puskusaumaa, jossa ulkoverhouspaneeli jatketaan lisäämällä toinen seuraava paneeli edellisen perään. Vuosien varrella puun eläessä lämpötilojen ja kosteusvaihtelunjen mukaan puskusaumat alkavat irvistelemään ja päästävät veden sekä epäpuhtaudet salakavalasti puun katkaisupinnoille. Muista aina maalata kaikki katkaisupinnat. Päätypontatut paneelit säästävät myös ulkoverhousmateriaalia, koska jatkot pystytään tekemään joustavasti paneloinnin edetessä.

5. Riittävän pitkät räystäät

Räystään tehtävänä on estää veden tunkeutuminen katto- ja seinärakenteisiin sekä järjestää katolle tarvittava tuuletus. Räystäät suojaavat julkisivun  pintaa roiskevedeltä. Mitä leveämpi räystäs on, sitä paremman suojan se tarjoaa julkisivulle. Räystäitä suunniteltaessa on tärkeää varmistaa, että räystään leveys on riittävä. Usein suositellaan leveydeksi 60 cm:a. Räystään leveydellä tarkoitetaan yksinkertaisesti talon seinän ja räystään ulkoreunan väliin jäävää tilaa. Vaikka sadevedet ohjataankin tyypillisesti räystäältä vesikourun kautta maahan, varmistaa räystään leveys, ettei kourun yli päätyvä vesi valu talon seinälle. Samalla riittävän pitkä räystäslippa luo suojan talon seinän ja katon rajaan jääville tuuletusaukoille.