Puun terveysvaikutukset ovat saaneet lisää tutkimusnäyttöä, puulla sisustaminen vähentää nimittäin stressiä. Yleisesti on tiedossa, että puu on ympäristöystävällinen ja kestävä sisustusmateriaali. Nyt kuitenkin uusimpien tutkimustulosten mukaan puun käytöllä on myös myönteisiä terveysvaikutuksia ihmisen hyvinvointiin.

Puu on miellyttävä ja pehmeä sisustusmateriaali, joka tuo luonnon lähelle ja rauhoittaa. Nyt on näytetty toteen, että puun käytöllä sisustuksessa voidaan alentaa myös stressiä.

Puupinnat alentavat stressiä

Stressin alenemiseen vaikuttaviksi kriittisiksi ominaisuuksiksi on havaittu sähkön, valon tai äänen kulkeutuminen puussa. Puun akustiset vaikutukset on tunnettu pitkään ja niitä on hyödynnetty konserttisaleissa ja soittimissa. Puu estää kaikumista ja puumateriaaleilla voidaan laskea äänistä aiheutuvia stressitasoja esimerkiksi julkisissa tiloissa, kuten kouluissa ja päiväkodeissa. Valon osalta puu taittaa lämpimiä keltaisen ja punaisen valon aallonpituuksia ja puu koetaan tästä syystä lämpimäksi materiaaliksi. Puun omaisuuksista myös heikko lämmön- ja sähkönjohtavuus vaikuttaa siihen, että puu koetaan usein miellyttävän tuntuiseksi materiaaliksi.

Stressitasojen vaihteluihin näyttäisi olevan vaikutusta myös eri materiaalien sähkönjohtokyvyllä. Esimerkiksi huoneenlämpöisen alumiinin, viileän muovin ja ruostumattoman teräksen kosketus aiheutti tutkimuksissa elimistössä stressireaktiona verenpaineen nousua. Puupinnan koskettaminen sen sijaan ei aiheuttanut vastaavaa reaktiota.  Eri työtiloja vertailtaessa stressitaso oli ihon sähkönjohtokyvyllä mitattuna alhaisin työhuoneessa, jossa oli puisia kalusteita. Edes valkoisella kalustettuun huoneeseen tuodut viherkasvit eivät kyenneet samaan.

Puun käyttöä suositellaan kouluihin, vanhainkoteihin ja sairaaloihin

Stressin määrän vaihtelua erilaisissa tiloissa on tutkittu myös sydämen sykevaihteluita seuraamalla. Esimerkiksi kouluympäristössä tehdyssä tutkimuksessa stressipiikki aleni puukoulun luokassa nopeammin kuin verrokkiluokassa, jossa stressitaso pysyi korkeana koko päivän. Vanhainkodissa puumateriaalien käyttöönotto paransi vanhusten sosiaalisuutta ja kykyä huomioida ympäristöä. Myös vanhusten vireystaso vanhainkodissa nousi, kun lisättiin mahdollisuuksia kosketella puupintoja ja puisia esineitä.

Sairaalan potilashuoneessa oikea määrä puumateriaalia laski sydämen sykettä ja kohensi mielialaa. Tutkimustulokset tukevat siis oletusta erilaisten luonnonmateriaalien rauhoittavasta vaikutuksesta ihmiseen. Näin ollen puuta voi hyvällä syyllä suositella sisustusmateriaaliksi tiloihin, joissa ihmisten halutaan viihtyvän ja rauhoittuvan.

Lähteet:

Muilu-Mäkelä R., Haavisto M., Uusitalo J. (2014). Puumateriaalien vaikutukset sisäkäytössä. Metlan työraportteja 320.