Kansainvälisesti tunnettu arkkitehti ja professori Sami Rintala uskoo puuhun tulevaisuuden rakennusmateriaalina ja on tehnyt puurakentamisen hyötyjä sekä mahdollisuuksia tunnetuksi ympäri maailmaa.

Vuosikymmenien ajan puu on ollut aliarvostettu rakennusmateriaali, kun betoni, teräs ja muovi ovat vallanneet alaa. Sitä mukaa kun näiden uusien materiaalien haitallisista ympäristövaikutuksista on tultu tietoisemmiksi, puun kysyntä on kuitenkin taas kasvanut ja puun erinomaiset ominaisuudet on ymmärretty entistä paremmin.

Useat viimeaikaiset tutkimukset viittaavat siihen, että puun käyttö on lisääntymässä Suomessa. Uskomme, että kasvu tulee jatkumaan vahvana, sillä puulla on paljon hyviä ominaisuuksia ja kuluttajilla puolestaan on entistä suurempi halu tehdä vastuullisia valintoja.

Samoilla linjoilla on myös pitkäaikainen asiakkaamme arkkitehti Sami Rintala, joka on yksi Norjassa vaikuttavan arkkitehtitoimisto Rintala Eggertsson Architectsin omistajista. Rintala on erikoistunut puun käyttämiseen arkkitehtuurissa ja suunnitellut ainutlaatuisia kohteita eri puolille maailmaa.

Rintala Eggertsson Architects on saanut vuosien varrella useita arvostettuja arkkitehtuurialan palkintoja ja heidän projektejaan on julkaistu alan tunnetuimmissa lehdissä. Yritys jakaa osaamistaan eteenpäin myös opettamalla puusta rakentamista eri arkkitehtikouluissa.

“Olen itse pitänyt jo yhteensä 234 rakennustyöpajaa, joiden kesto on ollut muutamasta päivästä kolmeen viikkoon. Viimeisin päättyi juuri Provencessa Ranskassa”, Rintala mainitsee.

Omistautunutta työtä puun käytön edistämiseksi

Rintalalle itselleen puu on materiaalina erittäin tuttu ja hän kokee oman roolinsa sekä yrityksensä roolin vahvasti puun käytön puolestapuhujana ja edistäjänä.

“Omalta osaltamme käytämme puuta niin paljon kuin pystymme, ja me myös rakennamme suunnittelemamme kohteet itse. Me Pohjoismaissa kuitenkin luotamme puuhun enemmän kuin ihmiset muualla. Mitä enemmän saamme tehtyä esimerkkitöitä maailmalle, sitä enemmän puuta aletaan käyttää muuallakin. Siinä meillä on vielä töitä tehtävänä.”

“Huonolaatuinen rakentaminen on valitettavasti luonut väärää mielikuvaa puusta materiaalina. Rakentamalla oikein ja hyvästä materiaalista voimme parantaa puumateriaalin mainetta. Kun kaikki ymmärtävät, mitä on hyvälaatuinen puu, sitä tullaan käyttämään yhä enemmän.”

“Esimerkiksi Itävallassa ja Sveitsissä on jo alueita, joilla puuta käytetään paljon. Hyvät puusepät ja arkkitehdit pitävät huolen siitä, että puurakentaminen on laadukasta. Tähän pitäisi päästä muuallakin. Ideaalitilanteessa rakentamisessa käytetään paikallista puuta, jolloin tiedetään, mistä metsästä puu tulee eikä tarvita niin paljon logistiikkaa.”

Laadukas puu syntyy monen vaiheen kautta ja taipuu moneen

Suurimpana ongelmana puun tuotannossa Rintala näkee sen, että metsän kasvatuksessa pyritään liikaan tehokkuuteen. Se heikentää väistämättä puun laatua.

“Kun metsä kasvaa liian nopeasti, vuosirenkaat ovat isoja ja puu pehmeää. Sellaisesta puusta on vaikea tehdä laadukkaita taloja. Puun täytyy antaa kasvaa rauhassa oikeaan kaatoikään, jotta sen tekniset ominaisuudet ovat parhaat mahdolliset.”

“Puumateriaalin on myös oltava juuri oikealla tavalla sahattua ja käyttötarkoitukseensa nähden oikeaan kuivauspisteeseen asti kuivattua.”

Kun nämä asiat on huomioitu, puuta voidaan käyttää hyvin monipuolisesti. Monikäyttöisyys onkin Rintalan mielestä yksi puumateriaalin parhaista puolista rakennusmateriaalina.

“Puu pystyy olemaan todella monissa eri rooleissa rakennuksissa: siitä voidaan tehdä rakenteita, pintoja, eristeitä, yksityiskohtia ja huonekaluja – suurimman osan talosta voi tehdä puusta. Muut materiaalit, kuten lasi, metalli tai muovi, eivät taivu tähän.”

Rintala muistuttaa, että puun monikäyttöisyys tuo myös helppoutta ja selkeyttä rakentamiseen.

“Nykyään rakennuksissa on todella paljon, jopa satoja eri materiaaleista valmistettuja komponentteja, ja yksinkertaistaminen on tarpeen. Puurakentamisella voidaan päästä paljon yksinkertaisempiin ratkaisuihin, jotka ovat myös ekologisempia ja helpommin huollettavia.”

Jokainen rakentaja voi vaikuttaa puun käytön lisääntymiseen

Yhtenä suurimmista muutoksista puurakentamisessa viime vuosina Rintala näkee sen, että puu on hyväksytty isojenkin rakennusten rakenteiden materiaaliksi.

“Vielä 5–10 vuotta sitten Norjassa ei hyväksytty isoja puurakenteita esimerkiksi kerrostaloihin. Puun hyväksyminen tämän tyyppisiin rakenteisiin on tärkeä askel puurakentamisen edistämiselle.”

Jotta puun käyttöä saadaan lisättyä entisestään, Rintala kannustaa rakentajia rohkeuteen.

“Nykyaikana me selvästikin rakennamme väärällä tavalla, kun ajatellaan ekologisia lähtökohtia. Meidän pitäisi uskaltaa kokeilla entistä enemmän erilaisia ratkaisuja, ja siihen puurakentaminen on erinomainen vaihtoehto. Kaikissa asioissa rakennusalalla ei tietysti ole varaa kokeilla, mutta vain kokeilemalla nähdään, mikä lähtee toimimaan. Emme voi vain odottaa, että asia korjaantuu pelkästään julkisella ohjailulla. Siihen ei ole aikaa.”

“Kokeileminen kannattaa aloittaa ensin pienemmistä rakennuksista. Olen sitä mieltä, että ihmiset eivät edes tarvitse niin isoja rakennuksia kuin nykyään usein rakennetaan. Omassa arkkitehtitoimistossamme olemmekin keskittyneet erityisesti pienten rakennusten kanssa kokeiluun, ja toivomme että tuloksia voi käyttää myöhemmin suuressa mittakaavassa.”

“Rakentamisessa yleismaailmallinen ongelma on, että päätöksiä tehtäessä mietitään, mikä ratkaisu tuottaa eniten ja nopeinta voittoa. Sen sijaan meidän pitäisi ajatella yhä enemmän ekologisuutta, joka on toiselta nimeltään kestävä, pitkäaikainen tuotto.”

Laadukasta puumateriaalia Siparilalta

Siparila on toimittanut Rintala Eggertsson Architectsin projekteihin puupaneeleita jo muutaman vuoden ajan. Yhteistyö ei ole rajoittunut pelkästään tavaran toimitukseen, vaan siinä on korostunut sopivimpien ratkaisujen löytäminen yhdessä.

“Siparilalla on kyky löytää nopeasti se, mitä olemme etsimässä. He myös pitävät meidät ajan tasalla siitä, mitä on varastossa ja voi myydä. Toimitukset tulevat nopeasti ja ongelmitta perille Norjaan asti”, Rintala sanoo.

“Olen huomannut, että valikoima on laajentunut lämpökäsitellyn puun puolelle. Tämä on hyvä lisä, sillä haluamme kokeilla näitä materiaaleja ajan kanssa sekä sisä- että ulkopinnoissa.”

Jos haluat tietää lisää, ole rohkeasti yhteydessä meihin.