Siparila toimittaa InterFacalle vuosittain satoja tuhansia juoksumetrejä ulkoverhouspaneelia. Yrityksillä on yhteinen tavoite: edistää ja helpottaa puun käyttöä julkisivuissa entisestään.

InterFaca on Alankomaissa toimiva, julkisivujen puuverhouksiin erikoistunut yritys, joka maahantuo sekä markkinoi omien jälleenmyyjiensä kautta Siparilan tuotteita eri kohderyhmille suunnittelijoista rakennusyrityksiin.

InterFacan slogan, “Laat hout leven” (anna puun elää), kuvaa hyvin sitä, mistä yrityksen toiminnassa ja yhteistyössä Siparilan kanssakin on kyse: tavoitteena on tehdä aidon luonnonmateriaalin erinomaisia ominaisuuksia tunnetuksi ja edistää puun käyttöä nykyaikaisessa, kestävässä rakentamisessa.

Alankomaissa kivellä ja betonilla on kauan ollut vankkumaton sija rakentamisessa, ja vielä 20 vuotta sitten puu oli aliarvostettu rakennusmateriaali. Puun arvostus on kuitenkin pikkuhiljaa kasvanut, ja erityisesti lämpökäsitelty puu on saanut ansaitsemansa aseman.

“Suomalaisella puulla on Alankomaissa erittäin hyvä maine. Tiedämme, että kasvuolosuhteidensa ansiosta suomalainen puu on laadultaan parempaa kuin paikallinen puu, ja lämpökäsittely parantaa sen ominaisuuksia entisestään. Suomalaista puuta pidetään uudistuvana luonnonmateriaalina, joka on monella tapaa kestävä ratkaisu”, kertoo InterFacan osto- ja innovaatiojohtaja Rudolf Wijnans.

Yhteistyö on paljon enemmän kuin toimittajan ja ostajan välinen suhde

Siparilan ja InterFacan yhteistyö alkoi jo vuonna 2015, kun InterFaca etsi sopivaa yhteistyökumppania.

Nykyään InterFaca ostaa Siparilalta puupaneelia vuosittain satoja tuhansia juoksumetrejä puupaneelia. Heidän valikoimansa tuotesarjat VäriWood ja DumoWood ovat Siparilan valmistamia. Suurin osa tuotteista on valmiiksi pintakäsiteltyjä ja yhä useammat myös piilokiinnitettäviä.

Wijnans on ollut yhteistyössä osallisena nyt kaksi vuotta, ja hän näkee sen erittäin antoisana.

“Siparilan tuotteiden laatu on sitä, mitä asiakkaamme odottavatkin sen olevan, ja Siparila toimittaa tilatun mukaiset tuotteet siinä ajassa, missä ne on pyydetty. Menestys ei kuitenkaan tule pelkästään hyvien tuotteiden kautta, vaan lisäksi yhteistyössä isossa roolissa on kommunikointi. Siparilan kanssa se toimii erittäin hyvin. Asiakkaan tarpeisiin vastataan aina, ja mahdolliset ongelmat ratkaistaan heti. Nämä asiat tekevät yhteistyöstä menestyksekkään.”

“Suhteemme ei ole vain toimittajan ja ostajan välinen suhde, vaan kumppanuutta, jossa pyrimme yhteiseen tavoitteeseen. Emme tavoittele nopeaa voittoa vaan pitkälle tulevaisuuteen kantavaa yhteistyötä”, Wijnans kuvailee.

“Molemmat osapuolet haluavat aidosti auttaa toisiaan ja kommunikoinnissa korostuu molemminpuolinen arvostus: kumppania ei pidetä itsestäänselvyytenä tai vähätellä, vaan ollaan aidosti tasa-arvoisia.”

“Yhteistyömme ei myöskään rajoitu vain yksittäiseen kontaktiin yrityksessä, vaan olemme tekemisissä niin johtajien kuin kuljetuksista vastaavien henkilöiden kanssa ja vierailemme toistemme luona säännöllisesti. Kommunikointi toimii joka tasolla.”

Viime aikoina, kun rakennusalakin on kohdannut maailmantilanteen muutosten takia yllättäviä käänteitä, Siparilan ja InterFacan yhteistyö on ollut molemmille kantava voima.

“Katsomme eteenpäin yhdessä. Vaikka alalla on ollut turbulenssia ja parin vuoden ajan meno on ollut melkoista vuoristorataa, yhdessä olemme pysyneet pinnalla ja jatkaneet eteenpäin. Yhteistyö on erittäin läheistä ja ratkaisut erilaisiin tilanteisiin etsitään yhdessä.”

Yhteisenä tavoitteena puun käytön edistäminen

Kuten Siparilallekin, myös InterFacalle asiakkaan tarpeet ovat tärkein lähtökohta parhaiden ratkaisujen kehittämiselle.

“Asiakkaillamme on erilaisia tarpeita rakennettavasta kohteesta riippuen. Kohteet vaihtelevat pienistä mökeistä isoihin, monikerroksisiin taloihin. Kuuntelemme asiakkaiden tarpeita tarkalla korvalla ja kerromme, mitkä voisivat olla juuri ne parhaat ratkaisut heidän projektiinsa. Otamme huomioon sekä asiakkaan toiveet että sen, miten ne saadaan toteutettua mahdollisimman tehokkaasti, jotta projekti valmistuu aikataulussa”, Wijnans sanoo.

Sen lisäksi, että asiakkaat toivovat julkisivuratkaisuilta tietynlaista ulkonäköä, he haluavat rakentamisprojektiinsa sujuvuutta.

“Hoitamalla asiat sovitun mukaisesti ja nopeasti, olemalla tavoitettavissa ja vastaamalla kysymyksiin pyrimme luomaan asiakkaalle mielenrauhaa.”

Yksi tapa helpottaa asiakkaan projekteja on kehittää julkisivupaneelien asennusta entistä helpommaksi, ja siinä InterFaca on tehnyt Siparilan kanssa tiivistä yhteistyötä. Paneeleiden piilokiinnitettävyys ja selkeästi erottuva kiinnityskohta, “Safe-Zone”, ovat hyviä esimerkkejä tästä.

“Työskentelemme Siparilan kanssa johdonmukaisesti asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi ja parannamme tuotteiden ominaisuuksia koko ajan. Yhteisenä tavoitteenamme on helpottaa rakennuttajan elämää sekä edistää puun käyttöä erityisesti ulkoverhouksissa.”

Lämpökäsitelty puu tulevaisuuden rakennusmateriaalina

Wijnans näkee, että uusiutuva puu on tulevaisuuden materiaali, jonka suosio tulee nousemaan entisestään. Viimeisen 10 vuoden aikana puun arvostus on hänen kokemuksensa mukaan kasvanut jo huomattavasti, mutta se on vaatinut paljon työtä.

“Alankomaissa tapa rakentaa muuttuu koko ajan ja ennen kaikkea rakentamiselta halutaan kestävyyttä. Puu nähdään kestävänä ja arvokkaana materiaalina, ja varsinkin suomalainen puu on arvossaan, sillä sen tiedetään olevan laadukasta.”

“Me uskomme vahvasti puuhun kestävän rakentamisen materiaalina. Koko tiimillämme on pitkä kokemus työskentelystä puun parissa ja haluamme lisätä puun käyttöä rakentamisessa, niin ulkoverhouksissa kuin muissakin tuotteissa. Puuta käyttämällä rakennuksista voidaan tehdä kiinnostavia, kauniita ja kestäviä – sekä käyttöiän että ympäristön näkökulmasta.”

Wijnans uskoo myös, että lämpökäsittelyn myötä puun käyttöön on entistä matalampi kynnys.

“Puusta rakentaminen on helpompaa, kun sen käsittely ei ole enää niin aikaa vievää tai hankalaa. Lämpökäsitellyn puun hyvät ominaisuudet ja hyödyt ovat saaneet ihmiset uskomaan tuotteeseen: se on kestävää, suhteellisen kevyttä, ei homehdu eikä vaadi paljoa huoltoa. Myös maalit ovat kehittyneet viime vuosina huomattavasti ja parantaneet puun ominaisuuksia.”

“Erityisesti lämpökäsitelty puu on loistava ratkaisu julkisivuihin sen ominaisuuksien vuoksi. Se kestää sään vaihtelut ja kosteuden ilman käsittelyä kemikaaleilla. Pintakäsittelyllä sen väriä voidaan kuitenkin tarvittaessa muuttaa juuri halutunlaiseksi”, Wijnans lopettaa.