Puun hinta on palautunut normaaliksi hintahuippujen jälkeen, mutta rakentaminen on tällä hetkellä vähäistä. Materiaalien ja henkilöresurssien saatavuus on kuitenkin hyvää, joten rakennusprojektia ei välttämättä kannata siirtää tulevaisuuteen.

Puutuotteiden hinta on palautunut samalle tasolle kuin ennen vuonna 2020 alkanutta koronapandemiaa. Hinnat kävivät korkealla, sillä esimerkiksi sahatavaran hinta kaksinkertaistui vuonna 2021 ja vaikutti niin terassilautojen kuin sisustus- ja ulkoverhouspaneeleidenkin hintoihin.

Vaikka puun hinta on palautunut normaalille tasolle eikä uusia hinnannousuja ole nähtävillä, rakentaminen on tällä hetkellä todella vähäistä. Tämän vuoksi puun hintakin on painunut alas heikon kysynnän vuoksi. Korkojen nousu, energiakriisi ja inflaatio ovat vaikuttanut rakentamiseen merkittävästi.

“Meidänkin tuotantomme on painottunut tällä hetkellä enemmän vientiin. Rakennusprojektit ovat vähentyneet niin kuluttajilla kuin yrityksilläkin, minkä vuoksi rakennusliikkeillä on vajaakäyntiä. Aiemmin uudisrakentamisen hiipuessa korjausrakentaminen kasvoi, mutta nyt kumpikaan ei oikein vedä”, kommentoi tilannetta Siparila Oy:n toimitusjohtaja Juha Sojakka.

Puun osuus materiaalivalinnoissa on kasvanut

Vaikka rakentaminen on yleisesti ottaen ollut laskussa, on puun houkuttelevuus materiaalina silti ollut selkeästi nähtävissä.

“Kiinnostusta löytyy sekä kotimaassa että viennissä ja puulle on edelleen kysyntää, vaikka materiaalien kysyntä on rakentamisen hiipumisen myötä vähentynyt. Puun osuus materiaalivalinnoissa on kuitenkin jopa kasvanut”, Sojakka kertoo.

Siparilan massiivikuusi- ja lämpöpuutuotteilla on ympäristöseloste EPD (Environmental Product Declaration). Sojakan mukaan on hyvä, että tuotteiden ympäristöystävällisyys ja palokäyttäytyminen vaativat todentamista, vaikka se vaatiikin valmistajalta esimerkiksi EPD:n kohdalla laskennan suorittamista.

Puun kohdalla on selvää, että uusiutuva luonnonmateriaali on itsessään hyvä ja ympäristöystävällinen tuote. Puun vienti ulkomaille tuottaa toki päästöjä sekä kustannuksia, mutta puu on kuitenkin verrattain kustannustehokasta vientitavaraa. Siparila kuljettaa puuta ympäri maailmaa aina esimerkiksi Japaniin ja Yhdysvaltoihin saakka.

“Puu on kevyttä ja sen kuljettaminen ulkomaille on tehokasta, koska sitä mahtuu ajoneuvoon suuret määrät. Moni muu materiaali on painavampaa kuin puu – pystymme siis kuljettamaan puuta tehokkaasti ympäri maailmaa”, Sojakka avaa aihetta.

Tuotteiden saatavuus on hyvällä tasolla

Rakentamisen hiipuminen tarkoittaa myös sitä, että tuotteiden saatavuus on tällä hetkellä hyvää ja henkilöresursseja rakentamiseen on saatavilla. Sen vuoksi nyt olisi monellakin tapaa hyvä mahdollisuus rakentamiselle ja remontoinnille – niin talon kuin esimerkiksi terassinkin.

“Omakotitaloasujille julkisivun, terassin ja katon remontointi tulee eteen kohteesta riippuen noin 30 vuoden sykleissä. Siksi ne kannattaa ajoittaa sellaiseen aikaan, kun tavarat ja tekijät saa edullisesti, jos se vain suinkin on mahdollista”, Sojakka toteaa.

Ihmiset seuraavat helposti yleistä trendiä – kun muut eivät rakenna, siirretään omatkin suunnitelmat herkemmin tulevaisuuteen miettimättä, olisiko rakentaminen kuitenkin mahdollista jo nykyhetkellä. Sen sijaan, että noudattaisi yleistä käytäntöä, kannattaa omien rakentamis- ja remonttiprojektien lykkäämistä tulevaisuuteen harkita tarkkaan.

“Koronan aikaan kaikki olivat kotioloissa, mikä aiheutti lopulta massiivisen korjaus- ja rakentamispiikin. Muutaman vuoden päästä on tulossa uusi kysyntäpiikki ja markkina voi herkästi ylikuumentua. Nyt olisi oikeasti hyvä aika rakentaa”, Sojakka kiteyttää.