Palosuojattu ulkoverhouspaneeli

Paneeleiden palosuojaus mahdollistaa puun monipuolisen käytön

Palosuojaus

Palosuojaus mahdollistaa puun käytön yhä laajemmin erilaisissa sisä- ja ulkotiloissa, sillä paneeleiden palosuojaus lisää rakennuksen palonkestävyysaikaa. Palon sattuessa palosuojakäsittely hidastaa materiaalin palamista ja antaa enemmän aikaa evakuoinnille. Lähes kaikki Siparilan massiivipuiset tuotteet voidaan toimittaa palosuojattuina ja ulkoverhouspaneeleista voidaan palosuojata myös osa leveistä ja liimatuista paneeleista.

Siparilan paneeleiden palosuojakäsittely täyttää korkeimman paloluokituksen vaatimukset

Kaikki Siparilan palosuojatut paneelit käsitellään tehtaalla täyttämään korkeimman palosuojaluokituksen vaatimukset. Palosuojatut paneelit kuuluvat puurakennustuotteille myönnettävään korkeimpaan paloluokitukseen. Reaction to Fire -paloluokitus (B-s1, d0) mahdollistaa puun käytön korkeimman P1-paloluokan rakennuksissa. 

Rakennukset jaetaan paloturvallisuusmääräysten pohjalta kolmeen luokkaan: P1-, P2- ja P3-paloluokkaan. Palosuojattu puurakennusmateriaali sopii niin puurakenteisten kuin betonielementtikerrostalojen sekä julkisten puurakennusten, kuten esimerkiksi hoivakotien ja koulujen verhoilumateriaaliksi.

Palosuojatun puun ominaisuudet:

  • B = Tuote vaikuttaa palon kehittymiseen vain vähän.
  • s1 = Savun muodostus palon sattuessa on erittäin vähäinen.
  • d0 = Tuotteesta ei irtoa palavia kappaleita tai pisaroita.

Palosuojatut sisustuspaneelit

Palosuojakäsitellyt sisustuspaneelit mahdollistavat kauniit ja paloturvalliset pinnat sisätiloihin.

Palosuojatut ulkoverhouspaneelit

Palosuojakäsitelty julkisivu on turvallinen näyttävyydestä ja kestävyydestä tinkimättä.

Teollinen palosuojaus varmistaa laadun ja kestävyyden

Puurakennustuotteiden palosuojakäsittelyssä parannetaan puun palonkesto-ominaisuuksia. Palon sattuessa pintakäsittelyaineet muodostavat puun pinnalle kalvon, joka vaahtoutuu korkean lämpötilan vaikutuksesta. Vaahtoutuneella pinnalla on hyvä lämmöneristyskyky, joka hidastaa merkittävästä puumateriaalin syttymistä.

Laadukas palosuojakäsittely tehdään teollisesti tarkkaan valvotuissa olosuhteissa. Teollisessa käsittelyssä pystytään vakioimaan ympäristön lämpötila- ja kosteusolosuhteet sekä määrittelemään täsmällisesti pintakäsittelyaineen levitysmäärä. Riittävällä palosuojakalvon paksuudella varmistetaan, että puurakennustuote täyttää sille asetetut palonkestovaatimukset. Teollisen käsittelyn etuna on, että pintakäsittelyaine levittyy tasaisesti paneelin kaikille pinnoille. Työmaaoloissa yhtä laadukasta pintakäsittelyä ei pysty toteuttamaan.

Palosuojattujen paneeleiden tulee aina olla CE-merkittyjä. CE-merkinnän edellytyksenä on, että käytetty palosuojatuote on hyväksytetty auktorisoidulla tutkimuslaitoksella ja pintakäsittelyn suorittava tehdas on ulkopuolisen sertifioijan hyväksymä. Siparila käyttää paneeleissaan vesiohenteisia palosuoja-aineita, joiden levitysmääriä seurataan tarkasti pintakäsittelyprosessin aikana punnituksen avulla. Inspecta Kiwa tarkastaa Siparilan palosuojausprosessin vuosittain.

Tarvitsetko palosuojattua paneelia sisustus- tai rakennusprojektiisi?

Siparila tekee jatkuvasti yhteistyötä ammattilaisten kanssa, jotta jokaiseen rakennusprojektiin löydetään paras mahdollinen ratkaisu. Vakiotuotteidemme lisäksi toimitamme myös erilaisia projektituotteita – mikäli tarvitset palosuojattua puuverhousta sisustus- tai rakennusprojektiin, ota yhteyttä myynnin asiantuntijoihimme.