Siparilan KOO2-paneeli tuo Joensuun virastotaloon viihtyisyyttä sekä selkeää pintaa

Joensuun virastotaloon tehtiin laaja peruskorjaus, joka valmistui helmikuussa 2023. Suuressa projektissa oli mukana useita toimijoita ja tilat suunnitteli Arcadia Oy Arkkitehtitoimisto.

Joensuun virastotalo muutettiin alkuvuodesta 2023 valmistuneen peruskorjauksen myötä nykyaikaiseksi kymmenen valtion viraston yhteiseksi työympäristöksi. Lisäksi kiinteistöön toteutettiin yhteiset asiakaspalvelutilat Digi- ja väestövirastolle, Maanmittauslaitokselle ja TE-toimistolle. 

Tilojen suunnittelusta vastasi valtakunnallisesti toimivan Arcadia Oy Arkkitehtitoimiston arkkitehti SAFA, SIO Maija Korkeela. Korkeelan mukaan kyseessä oli mielenkiintoinen ja varsin iso projekti, jonka suunnittelu oli hyvin käyttäjälähtöistä.

“Projektissa oli mukana monta eri virastoa ja teimme useamman vuoden töitä luonnossuunnittelun kanssa. Palaveerasimme paljon siitä, miten virastojen tilat tulisi järjestää”, Korkeela kertoo.

Joensuun virastotalo muodostuu soluista ja projekti käsitti koko rakennuksen sisä- ja ulkopintojen uusimisen. Kymmenen eri viraston tarkat toiveet ja mielipiteet pyrittiin huomioimaan parhaalla mahdollisella tavalla, jotta lopputuloksesta saatiin käyttäjien tarpeiden mukainen.

“Tämä oli hyvin käyttäjälähtöinen projekti. Pidimme kuukausittaiset palaverit ja viestimme projektin etenemisestä alustalla, jonka kautta kaikki pysyivät ajan tasalla. Tämä oli meillekin vähän erilainen projekti”, Korkeela kuvailee.

KOO2-paneelissa yhdistyvät selkeys, ryhdikkyys ja viihtyisyys

Korkeelan mukaan kohteen suunnitteluun vaikutti paljon se, että tiloihin on sijoitettu useita virastoja: 

“Joensuun virastotalo muodostuu yhdeksästä niin solusta, jonka molemmin puolin sijaitsevat niin kutsutut nopat. Alkuperäisen suunnitelman mukaan nämä nopat oli kopitettu täyteen toimistotiloja, joihin jokaiselle työntekijälle oli suunniteltu oma tilansa. Päädyimme sen sijaan tekemään avokonttoriratkaisun ja halusin tuoda tilaan lämpöä ja viihtyisyyttä. Tähän tarkoitukseen materiaaliksi valikoitui puu, jota käytettiin noppien keskiosissa.”

Seinien verhoukseen tuotteeksi valikoitui Siparilan KOO2-sisustuspaneeli. Korkeela on käyttänyt erityisesti KOO2- ja KOO4-paneeleja useissa yksityisasiakkaille toteuttamissa projekteissaan, ja tuntee myös muita Siparilan paneeleja:

“Hain tuollaista selkeää, suoraa ja ryhdikästä pintaa, koska virastoympäristö kaipaa virallisen oloista paneelia. Siksi valinta kohdistui KOO2-paneeliin, kun taas kotiolosuhteissa esimerkiksi VIRE-paneeli olisi toiminut hyvin.”

Koska kyseessä on julkinen tila, myös paloturvallisuus täytyi ottaa huomioon materiaalivalintoja tehdessä. Siparila toimitti kohteeseen KOO2-koivupaneelia palosuojattuna kuultavan valkoisena sekä palosuojattua peite- ja jalkalistoja verhouksen viimeistelyyn.

Vaikka kyseessä oli suuri projekti, joka vaati useiden tilojen käyttäjien vaatimusten huomioimista, projekti eteni Korkeelan mukaan yleisesti ottaen normaalilla kaavalla ja hän on tyytyväinen lopputulokseen. 

“KOO2 oli jo entuudestaan tuttu tuote ja oli siksi luonteva valinta tähän projektiin”, Korkeela summaa.

Kohde
Joensuun virastotalo

Rakennusvuosi
2023

Rakennuttaja
Senaatti-Kiinteistöt

Käytetyt tuotteet
KOO2-sisustuspaneeli

Kategoria
Sisustaminen

Sulje haku
Ota yhteyttä