Siparilan havupuisilla ulkoverhouspaneeleilla on pieni hiilijalanjälki – sen todentaa EPD-ympäristöseloste

Kansainvälinen ja standardoitu ympäristöseloste EPD kertoo tuotteen koko elinkaaren hiilijalanjäljen. Siparilan havupuiset ulkoverhous- sekä lämpökäsitellyt paneelit ovat EPD-ympäristöselosteella verifioituja tuotteita.

EPD (Environmental Product Declaration) on standardoitu ympäristöseloste, joka perustuu tuotteen elinkaarianalyysiin. Elinkaarianalyysi huomioi kaikki tuotteen ympäristövaikutukset raaka-ainehankinnasta loppusijoitukseen. Esimerkiksi ulkoverhoustuotteen kohdalla tämä tarkoittaa raaka-aineen saapumisesta tehtaalle alkavaa elinkaarta, joka päättyy esimerkiksi rakennustyömaalle, jonne tuotetta on tilattu.

Jokaiselle yrityksen tuotteelle tai toimitukselle ei tehdä omaa laskelmaa, vaan kyseessä on matemaattinen keskiarvo. EPD-ympäristöselosteen hankkiminen on prosessi, jonka vaativuus ja kesto riippuu paljon siitä, miten valveutunut yritys on jo valmiiksi ympäristöarvoissaan ja elinkaarilaskelmissaan. Myös tuotannon tietojärjestelmien on oltava hyvässä kunnossa, jotta niistä saadaan tarpeelliset tiedot tuotteiden valmistuksesta.

EPD on täysin vapaaehtoinen ja luotettava tapa esittää tuotteen tai palvelun elinkaarianalyysi, ja ympäristövaikutusten laskennan jälkeen EPD:n verifioi riippumaton kolmannen osapuolen asiantuntija. Jotta EPD:n voi saada, yrityksen ja asiantuntijan laskemien arvojen on täsmättävä – vain muutaman prosenttiyksikön heitot sallitaan.

EPD mittaa ympäristövaikutuksia luotettavasti ja läpinäkyvästi

Siparilan tuotteista ulkoverhouspaneeleilla ja lämpökäsitellyillä paneeleilla on ollut EPD keväästä 2023 lähtien. Vastuullisuus on yksi Siparilan toiminnan kulmakivistä ja se koskee myös ympäristövastuullisuutta. Puu on itsessään vastuullinen valinta rakentamiseen, sillä se on uusiutuva ja kierrätettävä materiaali, joka toimii myös hiilinieluna.

EPD on virallinen ja täysin läpinäkyvä mittari ympäristövaikutusten mittaamiseen. Siparilan EPD-verifioiduilla tuotteilla asiakkaamme pystyvät suunnittelemaan kohteensa tietäen, mitkä rakentamisen ympäristövaikutukset ovat ja pystyvät todentamaan ympäristöystävällisyyden konkreettisella luvulla. 

Ympäristöystävällinen ja kestävä rakentaminen tulevat olemaan tulevaisuudessa yhä suuremmassa roolissa rakennusalalla, mikä tulee korostamaan EPD:n arvoa entisestään. Tuotteen EPD on keskiössä, kun rakentamisessa käytettävien tuotteiden ympäristövaikutus halutaan tietää jo etukäteen.

Siparilan tuotteiden valmistusprosessi

EPD voidaan hakea yritys- tai tehdaskohtaisesti

EPD-ympäristöseloste voidaan hakea joko yritys- tai tehdaskohtaisesti riippuen siitä, menevätkö tehtaiden laskelmat selosteen vaatiman marginaalin sisään. Siparilan nykyiset EPD-selosteet ovat tehdaskohtaiset, joka mahdollistaa yksittäisen tehtaan ympäristöarvojen tarkastelun. EPD-ympäristöselosteelle on myös mahdollista hakea niin sanottua sisar-EPD:tä, mikäli esimerkiksi puutuotteiden raaka-aineet tai valmistusmenetelmät eroavat merkittävästi toisistaan. 

EPD on kiinnostava ja asiakkaalle arvokasta tietoa sisältävä dokumentti, mutta on hyvä muistaa, ettei tuotteen EPD-ympäristöselostetta voi yleensä suoraan verrata toisen tuotteen selosteeseen. Eri tuotteiden EPD-ympäristöselosteiden haastava verrattavuus johtuu siitä, että EPD:tä varten tehtyihin laskelmiin vaikuttavat tuotteesta riippuen eri valmistusmateriaalit ja mittayksiköt, jotka määrittävät laskennallista arvoa. 

Esimerkiksi puu ja muovi eroavat materiaaleina toisistaan huomattavasti, kuten myös neliö- ja kuutiometri. Uusiutuvien raaka-aineiden etuna on, että ne saavat aina paremmat arvot kuin esimerkiksi öljypohjaiset raaka-aineet.

Voit tutustua Siparilan EPD-ympäristöselosteisiin tarkemmin alla olevista linkeistä:

“Paras puuverhoustuote, jonka kanssa olemme koskaan työskennelleet”

Yhdysvaltojen puumarkkinat ovat valtavat ja sinne pääseminen vaatii paljon sinnikästä työtä. Yksi Siparilan yhteistyökumppaneista Yhdysvalloissa on CP Supply, joka keskittyy tuomaan markkinoille korkealaatuisia materiaaleja kotien rakentamiseen.

Yhdysvaltojen sahatavarateollisuus on erittäin kilpailtua ja uusien tuotteiden tuominen markkinoille on haastavaa. Tästä syystä monet kansainvälisesti toimivat yritykset, kuten lämpökäsiteltyä puuta valmistava Siparila, tekevät yhteistyötä yhdysvaltalaisten kumppaneiden, kuten CP Supplyn, kanssa.

CP Supply on yhdysvaltalainen rakennus- ja sisustustarvikkeiden myyjä, joka keskittyy korkealaatuisten rakennusmateriaalien tarjoamiseen. CP Supply myy myös Siparilan tuotteita, mutta kaiken kaikkiaan tuotteita löytyy puutavarasta kivitavaraan, lattioista kattoihin ja seiniin sekä kattoristikoihin. Yritys myy tuotteitaan kaikkialla Yhdysvaltojen länsiosissa keskittyen Montanaan, Utahiin, Idahoon ja Coloradoon, mutta asiakkaita löytyy kauempaakin, jopa Texasista asti.

Siparilan ja CP Supplyn yhteistyö alkoi, kun CP Supplyn tiimi törmäsi Siparilan tuotteisiin etsiessään sopivia julkisivumateriaaleja omakoti- ja kerrostaloprojekteihin. CP Supplyn tarkoituksena oli aloittaa yhteistyö usean puutuotteita toimittavan yrityksen kanssa, mutta yritys totesi nopeasti, että Siparilalla oli paras tuote.

Siparilan tuotteiden pitkäikäisyys ja ympäristöystävällisyys olivat ominaisuuksia, jotka vetosivat CP Supplyn johtoon. CP Supplyn mukaan luonnolliset ja korkealaatuiset materiaalit on suunniteltu kestämään eliniän, mikä vetoaa sekä rakentajiin että asunnon omistajiin.

98 % CP Supplyn ostamista tuotteista on ulkoverhoustuotteita – erityisesti lämpökäsiteltyä, valmiiksi maalattua julkisivupaneelia kestokuultavana ja piilokiinnitettävänä. Kestokuultavan paneelin kestävyys onkin ihan omaa luokkaansa, joten ei ihme, että tuotteen kysyntä kasvaa jatkuvasti.

Rakentajien arvostamat tuotteet

Yhteistyön alussa CP Supplyn oli hieman haasteellista asettaa minkäänlaisia tavoitteita lämpökäsitellyn puun menekille, koska markkinoilla ei ollut vastaavia tuotteita. Onneksi rakennusteollisuus on avoin uusille materiaaleille ja CP Supply pystyi onnistuneesti tuomaan Siparilan tuotteet markkinoille. 

Rakentajat ovat sanoneet Siparilan tuotteiden olevan ”täydellisiä paketteja”: julkisivupaneelit ovat valmiiksi maalattuja ja päätypontattuja, joten niiden asentaminen on nopeaa ja helppoa. Lisäksi paneelit ovat hyvin pakattuja, jonka vuoksi ne ovat hyvin suojassa säältä ennen asennusta, ja ne ovat suoria ja tasaisen mittaisia. Monet rakentajat ovatkin kehuneet Siparilan tuotteiden olevan laadukkaimpia tuotteita, joita he ovat ikinä käyttäneet.

Lämpökäsitelty puu on osoittautunut erinomaiseksi tuotteeksi ja sen suosion Yhdysvaltain markkinoilla odotetaan kasvavan. Siparilan lämpöpuu täyttää CP Supplyn asiakkaiden odotukset ja siinä yhdistyvät toimivuus sekä ulkonäkö.

Vastuullisuus ja pohjoismaalaiset tuotteet vetoavat Yhdysvalloissa

Huoli ympäristövastuullisuudesta kasvaa Yhdysvalloissa, kuten muuallakin maailmassa. Keskustelu ja tietoisuus aiheesta lisääntyvät ja kuluttajat odottavat ja osaavat jo vaatia vastuullisuutta myös toimittajilta. Tämän seurauksena yritykset ovat alkaneet keskittyä entistä enemmän ympäristövastuullisten tuotteiden toimittamiseen. 

Koska vastuullisuus ja laatu ovat kuluttajien toivomia ominaisuuksia, ympäristöystävällisille pohjoismaisille tuotteille on yhä enemmän kysyntää. Yhdysvallat on kuitenkin laaja markkina-alue, eivätkä pohjoismaiset tuotteet ole automaattisesti suosittuja kaikilla alueilla. CP Supply keskittyy tavoittamaan asiakkaita alueilla, joilla vastuullisuutta ja toimivuutta arvostetaan eniten, ja yrityksen nykyinen myyntialue heijastaa tätä tavoitetta.

Erinomaista yhteistyötä ja palautetta asiakkailta

Siparilan tuotteiden vastaanotto yhdysvaltalaisten kuluttajien keskuudessa on ollut kautta linjan pelkästään positiivista. CP Supplyn tiimi on erittäin vaikuttunut ja motivoitunut palautteesta. CP Supplyn ja Siparilan yhteistyö on hyödyttänyt molempia yrityksiä. Vaikka matkalle on sattunut joitain mutkia, on Siparilan tiimi ollut CP Supplyn mukaan aina tilanteen tasalla, pitänyt lupauksensa ja toimittanut tuotteet odotusten mukaisesti. Lisäksi CP Supplyn henkilöstö on saanut Siparilalta apua kaikissa ilmenneissä ongelmissa ja asiantuntijuus on aina ollut CP Supplyn käytettävissä.

Tulevaisuus näyttää yhteistyön kannalta oikein hyvältä. Laadukkaiden pohjoismaisten puutuotteiden vienti Yhdysvaltojen markkinoille jatkuu ja samalla yhteistyötä kehitetään entistä paremmaksi.

CP Supplyn saama asiakaspalaute Siparilan tuotteista puhuu puolestaan:

”Lyhyen kokemuksen perusteella odotamme näkevän lisää Siparilan tuotteita markkinoilla. Siparilan tuotteet ovat erittäin nopeita asentaa. Ne ovat tasalaatuisia, määrämittaisia ja niissä on päätypontit, jotka nopeuttavat ja tekevät työskentelystä helppoa. Paneelit saapuvat työmaalle hyvin pakattuina, jolloin ei tarvitse murehtia siitä, että pilaako sää ne ennen asennusta. 

Tuotteet näyttävät todella hyviltä niin meidän kuin asiakkaidemmekin mielestä. Olemmekin suositelleet asiakkaille niiden käyttöä eikä vain pelkästään niiden ulkonäön vuoksi, vaan myös niiden helpon asennettavuuden ja vähäisen huollon vuoksi. Mutta ulkonäkö on se, mihin kaikki ovat ihastuneet.”

Steele Clark, Black Dog Builders

Sulje haku
Ota yhteyttä