Belgialainen Stevens Timber & Co. on tehnyt yhteistyötä Siparilan kanssa yli vuosikymmenen ajan. Tiivis yhteistyö sekä upeat ja kestävät tuotteet ovat vakuuttaneet Stevens Timberin ja sen asiakkaat. Tulevina vuosina molemmat yritykset pyrkivät syventämään yhteistyötä monilla osa-alueilla.

Vuonna 1936 Jan Stevens Sr. loi perustan Stevens Timber & Co:lle, jonka suvussa puukauppa oli vahvasti läsnä. Puualan asiantuntijana hän ryhtyi luomaan perintöä seuraavia sukupolvia varten. Jan Stevens Sr:n poika Cyriel liittyi perheyritykseen vuonna 1945 ja häntä seurasi Jan Jr. vuonna 1976. Kolmen sukupolven ajan he vaalivat yrityksen kasvua omistautuen erityisesti havupuulle.

Tänä päivänä yritystä johtaa jo neljäs sukupolvi. He ovat panostaneet vahvasti kestävään kehitykseen ja laajentaneet liiketoimintaansa keskittymällä havupuuhun, jalostettuun puutavaraan ja erityisesti lämpökäsiteltyyn puuhun sekä muihin puutuotteisiin.

Lämpökäsitellyn puun valmistaja löytyi Suomesta

Stevensien matka Siparilan kanssa alkoi vuonna 2009, kun he etsivät luotettavaa lämpökäsitellyn puun toimittajaa – tästä alkoi kumppanuus Suomen Lämpöpuun (nykyinen Siparilan Teuvan tehdas) kanssa. Stevens Timber hankkii pääasiassa lämpökäsiteltyä puuta Siparilalta ja on laajentanut valikoimaansa vähitellen Siparilan muuhunkin tuoteportfolioon, mukaan lukien maalattuihin ulko- ja sisäverhoustuotteisiin.

Lämpöpuun jälkeen huomio kiinnittyi Siparilan julkisivuverhouksiin ja ensimmäisenä heitä kiinnostivat Siparilan maalatut tuotteet, jotka ovat kauniisti viimeisteltyjä. Vaikka Stevens Timberin alkuperäinen kiinnostus keskittyi lämpökäsiteltyyn puuhun, löytyi myös valmiiksi maalatuille tuotteille paikkansa.

Kestävyys on kaikki kaikessa

Jo ennen kuin kestävyys nousi merkittäväksi asiaksi isommalle yleisölle, se oli Stevens Timberin arvojen ytimessä. He etsivät yksinomaan tuotteita, jotka olivat linjassa heidän kestävyyteen ja vastuullisuuteen sitoutumisensa kanssa, asettaen etusijalle eurooppalaisen männyn ja kuusen trooppisen puutavaran sijaan.

Stevens Timberin toiminta ulottuu ympäri Eurooppaa, palvellen pääasiassa asiakkaita Belgiassa ja naapurimaissa. Heidän asiakaskuntansa koostuu suurimmaksi osaksi puutavarakauppiaista, jotka arvostavat kestäviä ja silmää miellyttäviä tuotteita. Siparilan tuotteiden kestävyys onkin yksi tärkeä tekijä, jolla yritys on saanut jalansijaa markkinoilla.

Hedelmällinen ja kestävä yhteistyö Siparilan kanssa

Yhteistyö Siparilan kanssa on ollut hedelmällistä ja perustunut vahvasti luottamukseen ja jaettuun kasvuun sitoutumiseen. Siparilan omistautuminen uusien ideoiden, käsittelyihin ja profiilien tutkimiseen sekä kehittämiseen on sopinut Stevens Timberille erinomaisesti ja vahvistanut tiivistä yhteistyötä.

Siparilan tuotteiden laatu on erittäin arvostettua Stevens Timberillä erityisesti maalattujen tuotteiden kestävyyden ja ulkonäön osalta. Vaikka heillä ei ole omakohtaista kokemusta tuotteiden asennusprosessista, heidän asiakkaansa ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä valmiiseen asennukseen.

Siparilan ja Stevens Timberin kestävä kumppanuus on esimerkki yhteistyön, kestävyyden ja molemminpuolisen kasvun voimasta, joka vahvistaa molempien yritysten arvoja. Eteenpäin mennessään Stevens Timber & Co. jatkaa uusien tuotteiden ja innovaatioiden etsimistä, mitkä ovat linjassa heidän vastuullisuustavoitteidensa kanssa, syventäen samalla sitoutumistaan korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä ratkaisujen tarjoamiseen asiakkailleen.