Puu on pysynyt viime vuosikymmeninä hinnaltaan hyvin stabiilina rakennusmateriaalina. Kuitenkin koronapandemian aikaansaama kasvu korjausrakentamisessa sekä Ukrainan sodan aiheuttamat pakotteet Venäjältä tuodulle sahatavaralle vaikuttivat voimakkaasti sahatavaran hintaan.

Sahatavaran hinta yli kaksinkertaistui vuoden 2021 aikana, mikä nosti terassilautojen sekä sisustus- ja ulkoverhouspaneeleiden hintoja. Nyt tilanne markkinoilla on tasaantunut ja puun hinta palaa totutulle tasolle.

Puutuotteiden hinnat palaamassa vanhalle tasolleen
Lähes kaksi vuotta korkealla pysynyt sahatavaran hinta on hidastanut puutuotteiden kysyntää kotimaassa. Koronapandemia nosti perinteisen kuusi ja mänty lankun kuutiohinnan 200 eurosta lähes 500 euroon kuutiolta. Venäjälle asetetut pakotteet sysäsivät hinnan uuteen nousuun alkukeväästä, kun sahatavaramarkkinoilta poistui 13 miljoonaa kuutiota puuta.

– Sahatavaran hinta on pudonnut nopeasti viime viikkoina. Tämä näkyy nyt myös jalosteiden hinnassa, jotka ovat tipahtaneet jo yli 20 prosenttia. Venäjän sulkeminen pois PEFC- ja FSC- sertifiointijärjestelmistä synnytti sertifioimattoman puutavaran markkinan, joka omalta osaltaan laskee myös puutavaran hintaa, kertoo Siparila Oy:n toimitusjohtaja Juha Sojakka.

FSC- ja PEFC-sertifiointijärjestelmät valvovat metsien taloudellisen käytön kestävyyttä ottamalla huomioon metsien ympäristölliset ja yhteiskunnalliset arvot.

Puurakentaminen hiilinielu
Puun hinnan palaaminen vanhalle tasolleen antaa mahdollisuuksia puurakentamiselle betonin ja teräksen hinnan pysyessä korkealla lähitulevaisuudessa. Puurakentaminen auttaa Eurooppaa myös päästöjen osalta, sillä jokainen rakennuksessa oleva puukuutio sitoo lähes tuhat kuutiota hiilidioksidia.

– Täytyy myös muistaa, että elinkaarensa lopussa puutuotteet voidaan kierrättää tai muuttaa energiaksi. Puusta saatu energia on uusiutuvaa energiaa ja korvaa fossiilisia polttoaineita. Puun käytöllä voimmekin hyvin kompensoida mahdollisia energiatuotannosta syntyviä lisäpäästöjä, Sojakka summaa.

Myös puuhun varastoituneen hiilidioksidin määrä on moninkertainen verrattuna puutuotteiden valmistuksen aiheuttamiin päästöihin.

Lisätietoja:
Juha Sojakka, toimitusjohtaja
puh. 044 333 4610
email juha.sojakka@siparila.com