Puujulkisivujen paloluokitusvaatimukset tiukentuivat marraskuussa 2023 vahvistetun asetuksen myötä. Siparilan tuotteet vastaavat myös uusiin vaatimuksiin.

Euroopan komissio vahvisti 10. marraskuuta 2023 delegoidun asetuksen (C(2023)7486), joka muuttaa komission päätöstä 2006/213/EY. Uusi asetus määrittelee tarkemmin vaatimukset puuverhousten, -paneeleiden ja rimarakenteiden paloluokituksille ja edellyttää kaikkien käsiteltyjen ja/tai modifioitujen puutuotteiden testausta. 

Jatkossa kaikkien käsiteltyjen puutuotteiden valmistuksessa täytyy menetellä AVCP-3-järjestelmän mukaisesti. Tämä päivitys on merkittävä edistysaskel rakennusteollisuudelle, sillä se määrittelee uudelleen puutuotteiden turvallisuuden ja kestävyyden mittarit.

”Viimeisen kahden vuoden aikana olemme testanneet kaikki pintakäsittely-yhdistelmämme varmistaaksemme, että voimme jatkossakin tarjota asiakkaillemme D-paloluokan tuotteita. Onhan tällä ollut työllistävä vaikutus, mutta toisaalta kyllähän tässä lopputuloksena on, että rakentamisesta saadaan entistä turvallisempaa”, sanoo Siparilan toimitusjohtaja Juha Sojakka.

Tulevaisuuden rakentaminen tapahtuu turvallisuus ja palonkestävyys edellä

Siparila vastaa lainsäädännöllisiin muutoksiin tarjoamalla ulkoverhouspaneeleita, jotka täyttävät D-s2, d0 -paloluokituksen kaikissa eri käsittelyluokissa aina pohjamaalatusta valmiiksi maalattuun paneeliin asti. Tuotteille on suoritettu AVCP-3-luokitusjärjestelmän mukaiset alkutestaukset, joilla voidaan varmistaa tulevaisuudessakin turvallinen rakentaminen.

Ulkoverhouspaneelimme eivät vain vastaa turvallisuusstandardeja, vaan tarjoavat myös kestävän ja visuaalisesti miellyttävän vaihtoehdon erilaisiin rakennusprojekteihin. Laajat väri- ja pintakäsittelyvaihtoehdot mahdollistavat persoonallisten ja erottuvien julkisivujen luomisen. Olemme valmiina kohtaamaan uudet haasteet ja tarjoamaan parhaat mahdolliset ratkaisut tässä uudessa lainsäädännöllisessä kontekstissa.

Vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys ovat merkittävä osa toimintaamme

Vaikka turvallisuus ja esteettisyys ovat vahvasti osana Siparilan tuotteita, myös niiden ympäristövaikutukset ovat merkityksellisiä. Olemme huomioineet kestävän kehityksen periaatteet kaikessa toiminnassamme, jotta voimme pyrkiä vähentämään hiilijalanjälkeämme ja käyttämään uusiutuvia resursseja.

Tämä lähestymistapa vahvistaa Siparilan sitoutumista paitsi nykyhetkeen myös tulevien sukupolvien tarpeisiin. Voit käydä tarkistamassa tuotteidemme hiilinegatiivisuuden ympäristöselosteista – esimerkiksi kaikki Siparilan havupuiset ulkoverhous- sekä lämpökäsitellyt paneelit on sertifioitu EPD-ympäristöselosteella.

Olemme sitoutuneet ympäristön säilyttämiseen ja biodiversiteetin suojeluun,  joka tapahtuu noudattamalla tiukkoja metsäsertifiointistandardeja, kuten PEFC-sertifiointia (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Näin varmistamme, että puunhankintamme täyttää korkeimmat kestävän kehityksen vaatimukset. Tämä sitoumus ulottuu kaikkiin toimintamme osa-alueisiin varmistaen, että kaikki käyttämämme puu on peräisin laillisista ja eettisesti hankituista lähteistä.

Pyrimme kohti kestävämpää tulevaisuutta parantamalla energiatehokkuutta ja ottamalla ympäristöystävällisempiä käytäntöjä osaksi kaikkia tuotantoprosessejamme. Näin voimme olla osa kestävämmän puurakentamisen tulevaisuutta.