Rakennusten palosuojamääräykset tulevat kiristymään tulevaisuudessa entisestään. Siparila on ottanut asian huomioon etenkin lämpökäsitellystä puusta valmistetuissa tuotteissa: innovatiivinen käsittely mahdollistaa vaadittavan palosuojaluokan myös lämpökäsitellylle puulle.

Lämpökäsiteltyä puuta on valmistettu Suomessa 90-luvulta lähtien. Lämpökäsitellyn puun alkuperäisen modifiointitekniikassa puu kuivatettiin ja kuumennettiin, mutta koska kosteutta ei palautettu takaisin puuhun, se jäi liian hauraaksi. Nykyään sekä prosessia että reseptiä on muutettu niin, että hauraan rakenteen sijaan lopputuloksena on olosuhteita loistavasti kestävä tuote. 

Vaikka puun lämpökäsittely on ollut mahdollinen jo kymmeniä vuosia, lämpökäsiteltyä puuta ja sen mahdollisuuksia ei kuitenkaan vielä tänä päivänäkään tunneta Suomessa kovin hyvin. Suuri osa Suomessa valmistetusta lämpökäsitellystä puusta on viety ulkomaille, jossa sille on riittänyt kysyntää. 

Yksi syy lämpökäsitellyn puun suosiolle on sen säänkestävyys. Lämpökäsitelty puu on todistanut kestävyytensä monenlaisissa olosuhteissa Suomesta Välimeren rannikolle saakka. Kun lämpökäsitelty puu maalataan, sille on saatavissa pitkä huoltoväli, noin kahdeksasta kymmeneen vuotta.

Lämpökäsittely muuttaa puun rakennetta

Puupaneeleiden CE-merkinnästä tuli pakollinen Suomessa heinäkuun 2013 alussa. Käytännössä merkintä asetti vaatimuksen, että aina puuta käsiteltäessä sen palosuojaluokka tulee todentaa luokitusraportilla. Puhdas puu on pintapaloluokkien mukaan määriteltynä D-paloluokkaa, joka on myös minimivaatimus sekä sisä- että ulkopintojen palosuojaluokaksi.

Puhdas puu on pintapaloluokkien mukaan määriteltynä D-paloluokkaa ja myös käsittelemätön lämpöpuu kuuluu D-paloluokkaan, jos sille on tehty virallinen polttotesti. Kun lämpöpuu käsitellään esimerkiksi maalilla, se menettää D-palosuojaluokituksen – kun aineiden määrä puun päällä lisääntyy, läpimeno D-luokkaan muuttuu haastavammaksi.

Lämpökäsitelty puu on kestävää, helpommin työstettävää sekä vähemmän kosteutta imevää. Näiden ominaisuuksien vuoksi halusimme löytää ratkaisun, jonka ansiosta pystymme tarjoamaan valmiiksi maalattua lämpökäsiteltyä puuta, joka saa varmasti D-palosuojaluokan.

Uudenlainen innovaatio varmistaa D-luokituksen

Puurakentamisen edelläkävijänä halusimme varmistaa lämpökäsitellyn puun D-luokan ja selvittää, löytyisikö palosuoja-aineita valmistavalta teollisuudelta käsittelyä, jolla lämpökäsitelty puu saavuttaisi D-luokituksen. Tällainen uudenlainen innovaatio mahdollistaisi lämpökäsitellystä puusta valmistetun paneelin tarjoamisen ensimmäisenä maailmassa.

Yksi onnistunut lopputulos on Nordtreat Thermo Black, joka on tulevaisuuden tuote: biopohjainen käsittely saavuttaa standardin EN 13501-1 mukaisen D-s1, d0 -palosuojaluokan Siparilan lämpökäsitellyn puun pinnassa. Kyseinen käsittelyaine on väriltään kauniin mattapintainen ja mustan satiininen.

Siparilan lämpökäsiteltyjä ulkoverhoustuotteita ovat THERMOCOAT-ulkoverhouspaneelit, joihin käsittely varmistaa vaadittavan D-palosuojaluokan. THERMOCOAT yhdistää ulkoverhouspaneelin tärkeimmät ominaisuudet eli lahonsietokyvyn ja erinomaisen säänkestävyyden.

» Tutustu ulkoverhouspaneeleihimme