Ekologisesti kasvatettu, laadukkaasti valmistettu puu on pitkän käyttöikänsä ansiosta materiaali, joka mahdollistaa tulevaisuuden ekologisen rakentamisen. Puulla luodaan viihtyisiä ja kauniita asuinalueita urbaaniinkin ympäristöön sekä mahdollistetaan kestävä ja terveellinen asuminen.

MT Metsä käsitteli artikkelissaan 16.12.2022 puurakentamisen potentiaalia rakennusalan päästöjen vähentämisessä. Tällä hetkellä rakennusala tuottaa noin kolmanneksen Suomen hiilidioksidipäästöistä, ja suurin osa kasvihuonepäästöistä tulee rakennusmateriaalien, kuten betonin, teräksen ja eristeiden valmistamisesta.

Ekologinen kestävyys tulisi ottaa yhä laajemmin tavoitteeksi rakennusalalla ja tehdä valintoja niin, että myös tuleville sukupolville turvataan hyvät elämisen mahdollisuudet. Tarvitaan vastuullista rakentamista, jossa otetaan huomioon niin asukkaiden kuin yhteiskunnankin tarpeet sekä maapallon kantokyky.

Tässä rakennuksen suunnittelija on ratkaisevassa roolissa. Suunnitteluvaiheessa on mahdollisuus vaikuttaa merkittävimmin rakennusten ympäristövaikutuksiin, kuten materiaalivalintoihin, toteutustapoihin ja jopa asukkaiden toimintaan mahdollistamalla esimerkiksi jakamistalouden.

Ekologisesti luonnonmateriaalein toteutettu rakennus on pääsääntöisesti asukkaidenkin kannalta terveellinen rakennus, ja ympäristöystävällinen rakentaminen on myös pitkällä tähtäimellä taloudellisesti kestävä ratkaisu.

Puun käyttö on yksi parhaista tavoista pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä

Ekologisessa rakentamisessa pyritään siihen, että ympäristöä rasitetaan mahdollisimman vähän. Rakennuksen energiatehokkuuden maksimoimisen lisäksi ympäristöystävällinen rakennustapa suosii uusiutuvia raaka-aineita ja materiaaleja, jotka käyttöikänsä lopuksi voidaan kierrättää tai muuttaa energiaksi.

Puu on uusiutuva luonnonmateriaali ja yksi parhaista tavoista pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä. Suomessa jo perinteisesti käytetty puu on tekemässä uutta nousua mahdollistamalla modernin, ekologisesti kestävän ja terveellisen rakentamisen.

Jos eurooppalainen asuntorakentaminen perustuisi betonin sijaan puuhun, se vähentäisi luonnonvarojen kulutusta jopa 70 %, energiankulutusta rakennusmateriaalien valmistusprosessissa 40 % ja CO2-päästöjä 60 %. (Lähde: Metsäteollisuus.fi)

Puun käytön lisääminen rakentamisessa onkin otettu jo osaksi Suomen kansallista energia- ja ilmastostrategiaa. Strategian mukaisesti useat kaupungit ovat ryhtyneet kaavoittamaan ja suunnittelemaan kokonaisia puurakentamisalueita, jopa keskelle urbaania kaupunkiympäristöä. Suuretkin kerrostalot voidaan nykyään rakentaa puusta, mistä hyviä esimerkkejä ovat Puukuokka Jyväskylässä, TOAS Kauppi Tampereella ja Mäihä Seinäjoella.

Siparila edistää ekologista rakentamista

Puun käytön edelläkävijänä teemme oman osamme ekologisen rakentamisen mahdollistamiseksi: tuotteitamme käyttämällä rakennetuista ympäristöistä saadaan kestäviä ja viihtyisiä laadukkaiden luonnonmateriaalien avulla, sekä sisä- että ulkopinnoiltaan.

Me Siparilassa käytämme tuotteidemme raaka-aineena ainoastaan kestävästi korjattua puuta ja huolehdimme siten osaltamme hankintaketjumme vastuullisuudesta, sillä tiedostamme, ettei laadukas puu ole itsestäänselvyys. Haluamme osaltamme huolehtia siitä, että metsien elinvoimaisuus, tuottavuus ja kannattavuus säilyvät pitkällä aikavälillä, jotta puuta riittää myös tulevaisuudessa.

Oikein kasvatettuna ja laadukkaaksi tuotteeksi valmistettuna puu on kestävyydeltään erinomaista ja käyttöiältään täysin verrattavissa muihin rakennusmateriaaleihin. Siparilan puutuotteissa on lisäksi monia muita nykyvaatimusten edellyttämiä ominaisuuksia – esimerkiksi paloturvallisuus, kosteudenkestävyys ja asennusta nopeuttavat kiinnitystavat.

Siparilan tuotteilla on helppo luoda rakennuksiin samalla kertaa ekologista kestävyyttä, taloudellista tehokkuutta ja miellyttävää asuinympäristöä. Tuotteemme on suunniteltu niin, että mistään osa-alueesta ei tarvitse tinkiä.

Lue lisää puurakentamisesta:

Puun kysyntä rakentamisessa kasvaa edelleen

Siparilan pitkäaikainen kumppani InterFaca edistää kestävää rakentamista Euroopassa

Jos haluat tietää lisää, ole rohkeasti yhteydessä meihin.